top of page

MiTS'17

Amb el contacte, en totes i cadascuna de les seves formes com a protagonista de la perfomance, intentarem reflectir allò que passa sovint en la nostra vida més quotidiana.

 

On gairebé sense adonar-nos i de forma contínua entrem en contacte no només amb persones, sinó també amb pensaments, que d'alguna manera són els vèrtexs des d'on s'estén les xarxes tant de suport, com de nutrició que sostenen la nostra societat.

MiTS_-_Festival_de_Videodanza._Moviment_
bottom of page